Janne-saken

Det er mye som ikke stemmer. Kan ektemannen ha fått hjelp til å fjerne liket av Janne?

November 25, 2018

Rettsuke nummer to er ferdig i Janne-saken, og vi har på langt nær fått alle svar. Det er store sprik mellom ektemannens forklaring og endel av de tekniske funnene i saken. Det reiser spørsmålet om tiltalte kan ha fått hjelp, og at han forklarer seg usant for å skjule en eventuell medhjelper.